Her bygges en helt ny side med Full Site Editing i WordPress.

Jeg har over mange år bidratt til bedring av WordPress og har mye kunnskap om hva som kommer fremover og hvordan å bruke den nyeste teknologien til å skape en bedre WordPress nettside.

Jeg deler min kunnskap videre på flere forskjellige måter. Til nybegynnere, de som kan litt og til de som kan mye.

Jeg har jobbet som media lærer og liker godt det å dele kunnskap med andre, og gjør dette på lett forståelige måter.