• Undervisning

    Det å undervise handler om mye for meg å lytte til tilbakemeldinger enten igjennom kroppsspråk eller spørsmål som dukker opp underveis i det jeg viser metoder i forhold til det felt jeg viser frem. Eksempelvis så viser jeg frem aspekter med WordPress og tar å går igjennom det samme flere ganger slik at det gradevis…